בטופס זה תוכל להזמין בדיקה ללא תשלום – ללקוחות SAFETTER .
יש למלא את מירב הפרטים הידועים לך. לאחר קבלת הפרטים, נחזור אליך טלפונית להמשך הטיפול בתיק.

  פרטי התקשרות

  פרטי משלוח:

  כנ"ל כנ"ל

  פרטי המדיה

  האם המדיה עדיין באחריות?
  כןלא

  האם דרוש דוח לחברת ביטוח:
  כןלא

  האם המידע מעורב בהליכים משפטיים / חקירה:
  כןלא
  האם המידע מסווג בטחונית:
  כןלא
  הנני מאשר כי במידה וידרש לפתוח את הדיסק ולפרק את חלקיו לצורך שחזור החומר, יהרס הציוד והדבר יביא לאובדן האחריות. (אנו דורשים את האישור ברוב התקלות הפיזיות)

  תשלום עבור הבדיקה

  בכרטיס אשראי - ימסר טלפוניתצ'קהעברה בנקאיתהזמנת עבודה מחברה (באישור טיק טק בלבד)
  בחר סוג בדיקה מחיר בדיקה משך הבדיקה הערות
  1 רגילה 0 ש"ח 24 שעות הבדיקה מתקיימת בשעות העבודה
   
  הנני מצהיר/ה שקראתי את תנאי הסכם ואני מסכימ/ה אליהם.