לחברת טיק טק טכנולגיות,

תודה רבה על השחזור המוצלח, המהיר והמקצועי של הדיסק התקול.

בהערכה,