לצוות טיק טק הנכבד,

בשמחה רבה הריני מבקש להביע את רגשי תודתי על השחזור המהיר, השרות והיחס.

עזרתם לי מאוד בשחזור חומר חשוב לי ביותר לצורכי לימוד והוראה.

על כך שאו ברכה בעמלכם,

בתודה ובברכה,