לצוות טיק טק טכנולוגיות,

בהיכרות הקצרה ביני לבין חברתכם , הפגנתם מיקצוענות ורמת שרות יוצאים מגדר הרגיל…

המשיכו בדרך זו ואני משוכנע שתגיעו רחוק.

בברכה,