בשם “בית חטיבת גבעתי”, ברצוני להודות לכם על שחזור והצלת המידע של המחשב שלנו. המחשב שהותקן לפני מספר שנים, בו מידע חיוני על אנשי תש”ח וחברי העמותה, יצא מכלל שימוש ובאמצעים שלרשותינו התקשינו למצוא פתרון.

תרומתכם החזירה את מרכז ההנצחה לתקינותו. גישתכם החיובית, הרצון, היכולת והאמצעים שיש ברשותכם היו לנו לעזר רב בחזרה לתפקודו התקין של האתר, המתקשה גם כך לתחזק עצמו כלכלית.

בתודה ובברכה,