שחזור המעורב בהליכים משפטיים / חקירה

סמן במידה והמדיה נמצאת בהליך משפטי או חקירה.
במקרים אלו, עלינו לדעת להיות ערוכים למתן עדות, במידת הצורך.