יו”ר איגוד הטניס שולחן העולמי – אדהאם שררה

התקשרו עכשיו