בטופס זה תוכל להזמין שחזור לטלפון או Tablet במחיר ידוע מראש (ראה להלן),  כולל שליח עד הבית או המשרד.

כדאי למלא את מירב הפרטים הידועים לך. לאחר קבלת הפרטים, נחזור אליך טלפונית להמשך הטיפול בתיק.

במילוי הטופס את/ה מצהיר כי המכשיר והמידע האגור בו שייך לך. 

פרטי התקשרות

פרטי משלוח:

כנ"ל כנ"ל

פרטי המכשיר

האם המכשיר עדיין באחריות?
כןלא

האם דרוש דוח לחברת ביטוח:
כןלא

האם המידע מעורב בהליכים משפטיים / חקירה:
כןלא
האם המידע מסווג בטחונית:
כןלא
הנני מאשר כי במידה וידרש לפתוח את המכשיר ולפרק את חלקיו לצורך שחזור החומר, יהרס הציוד והדבר יביא לאובדן האחריות. (אנו דורשים את האישור ברוב התקלות הפיזיות)

תשלום עבור השחזור

בכרטיס אשראי - ימסר טלפוניתצ'ק (באישור טיק טק בלבד)העברה בנקאיתהזמנת עבודה מחברה (באישור טיק טק בלבד) . המחירים אינם כוללים מע"מ.
בחרסוג שחזורמחיר שחזורמשך העבודההערות
1רגיל1500 ש"ח1-4 ימי עבודהבתנאי שהמכשיר תקין. שחזור מידע גלוי ומחוק ככל שניתן. השחזור מתבצע בשעות העבודה. עלות ניסיון שחזור במידה ולא מצליחים לשחזר: 500 ש"ח.
2תקול2500 ש"חיומיים עד 10 ימי עבודהשחזור מידע גלוי ומחוק ככל שניתן ממכשיר תקול. השחזור מתבצע בשעות העבודה, במידה והנזק במכשיר קיצוני - תשלח הצעה לפני ביצוע העבודה. עלות ניסיון שחזור במידה ולא מצליחים לשחזר: 1000 ש"ח.
3דחוף3000 ש"חהעתקת המכשיר תוך שעות ספורות, פענוח מהיר בשעות העבודה תוך 24-48 שעותבתנאי שהמכשיר תקין. שחזור מידע גלוי ומחוק ככל שניתן. עבודה מתועדפת במעבדה. השחזור מתבצע בשעות העבודה. עלות ניסיון שחזור במידה ולא מצליחים לשחזר: 1500 ש"ח.
4חקירתי3000 ש"ח1-4 ימי עבודהבתנאי שהמכשיר תקין. שחזור מידע גלוי ומחוק ככל שניתן. השחזור מתבצע בשעות העבודה, המחיר כולל הוצאת דו"ח עבודה. המחיר לא כולל חוות דעת מומחה ו/או עדות במידת הצורך. עלות ניסיון שחזור במידה ולא מצליחים לשחזר: 1500 ש"ח.
5 חקירתי דחוף5000 ש"חהעתקת המכשיר תוך שעות ספורות, פענוח מהיר בשעות העבודה תוך 24-48 שעותבתנאי שהמכשיר תקין. שחזור מידע גלוי ומחוק ככל שניתן. עבודה מתועדפת במעבדה. השחזור מתבצע בשעות העבודה. המחיר כולל הוצאת דו"ח עבודה. המחיר לא כולל חוות דעת מומחה ו/או עדות במידת הצורך. עלות ניסיון שחזור במידה ולא מצליחים לשחזר: 2500 ש"ח.
6חקירתי תקול6000 ש"חיומיים עד 10 ימי עבודהשחזור מידע גלוי ומחוק ככל שניתן ממכשיר תקול. השחזור מתבצע בשעות העבודה. המחיר כולל הוצאת דו"ח עבודה. המחיר לא כולל חוות דעת מומחה ו/או עדות במידת הצורך. במידה והנזק במכשיר קיצוני - תשלח הצעה לפני ביצוע העבודה. עלות ניסיון שחזור במידה ולא מצליחים לשחזר: 3000 ש"ח.
 
הנני מצהיר/ה שקראתי את תנאי הסכם ואני מסכימ/ה אליהם. הרני מאשר כי אני המשתמש היחיד במכשיר והתוכן שלו שייך לי באופן חוקי. ידוע לי, כי במידה ויתברר בתהליך השחזור כי התוכן אינו שייך לי, העבודה תחוייב ע"פ התחייבותי באופן מלא והמידע האגור במכשיר לא יועבר אלי.